ΓΡΗΓΟΡΑ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ

 

η βέλτιστη λύση επιθεώρησης Φ/Β πάρκων

Η IDS – INDUSTRIAL DRONE SERVICES δραστηριοποιείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα από το 2011. Το 2019 παρουσιάσαμε τις λύσεις εναέριας επιθεώρησης σε Φ/Β πάρκα και σε άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα drones.

Οι υπηρεσίες μας υποστηρίζουν ολοκληρωμένες, γρήγορες και οικονομικές λύσεις για την επιθεώρηση και τον εντοπισμό βλαβών σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εγκαταστάσεων με τη χρήση προηγμένων συστημάτων εναέριας επιθεώρησης.

Η IDS προσφέρει σε επιχειρήσεις που έχουν στη κατοχή τους, συντηρούν ή διαχειρίζονται Φ/Β πάρκα έναν απλό και αποτελεσματικό τρόπο αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογιών για την εναέρια επιθεώρηση των εγκαταστάσεών τους.

Οι υπηρεσίες drone της IDS εγγυώνται εξαιρετικά γρήγορο χρόνο επιθεώρησης και υποστηρίζουν τους πελάτες μας στη μείωση του κόστους, στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των Φ/Β πάρκων με 100% κάλυψη και στην τακτική παρακολούθηση των εγκαταστάσεων μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος αναφοράς.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Φ/Β ΣΕ TRACKERS

Η εναέρια επιθεώρηση με θερμική και οπτική κάμερα έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την επιθεώρηση από εδάφους, καθώς προσαρμόζεται στις διαφορετικές γωνίες του συστήματος αποφεύγοντας τις αντανακλάσεις

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Φ/Β ΣΕ ΣΤΕΓΗ

Θερμική και οπτική επιθεώρηση φωτοβολταϊκών πάνελ εγκατεστημένων τόσο σε βιομηχανικές στέγες, όσο και σε στέγες σπιτιών. Γρήγορος, αποτελεσματικός και ασφαλής έλεγχος των πάνελ, προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες της κλίσης τους

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης και κατασκευής των Φ/Β πάρκων. Παρακολουθήστε την πρόοδο σε διαφορετικά στάδια, από την έναρξη έως την ολοκλήρωση του έργου

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Επιθεώρηση εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας με κάλυψη 100% και λεπτομερής αναφορά

ΛΥΣΕΙΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ Φ/Β ΣΑΣ ΠΑΡΚΟΥ

    Επιθεώρηση για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων από ασφαλιστικές εταιρίες

    Τακτική προληπτική επιθεώρηση

    Επιθεώρηση για την καλή λειτουργία του Φ/Β πάρκου κατά τη μεταπώληση ή αγορά

    Επιθεώρηση για την καλή λειτουργία του Φ/Β πάρκου κατά την έναρξη της λειτουργίας του (commissioning)

    Χρήση δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά την παράδοση του Φ/Β πάρκου ως δεδομένα βάσης για την εκτίμηση μελλοντικών διαφορών στην απόδοση

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

    Ανάλυση του ανάγλυφου του εδάφους

    Τοπογραφική αποτύπωση με υψηλής ανάλυσης ορθομωσαϊκό

Παρακολουθήστε τη πορεία κατασκευής σε κάθε στάδιο

    Εναέρια επιθεώρηση τεχνικών εργασιών και σύγκριση με το σχέδιο κατασκευής και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Αξιολογήστε τη καλή λειτουργία του πάρκου

    Ποιοτικός έλεγχος και καταγραφή όλων των Φ/Β πάνελ με οπτική και θερμική κάμερα

    Αναλυτική αναφορά πριν τη παράδοση του έργου

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤAΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ   

    Θερμική και οπτική εναέρια επιθεώρηση των Φ/Β εγκαταστάσεων ενδιαφέροντος

    Εξακριβώστε την κατάσταση του Φ/Β πάρκου μέσω της επιθεώρησης των πάνελ και διαπραγματευτείτε την τιμή αγοράς

Παρακολουθήστε την πρόοδο κατασκευής του Φ/Β πάρκου σας

    Ελέγξτε μέσω της τοπογραφικής αποτύπωσης διαφορετικές περιοχές πριν από την αγορά ή κατασκευή του πάρκου

    Παρακολουθήστε την πρόοδο κατασκευής και βεβαιωθείτε για την καλή λειτουργία των Φ/Β πάνελ αξιοποιώντας την εναέρια θερμική επιθεώρηση

ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΑΣ & ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ:

    Μειώστε σημαντικά το χρόνο επιθεώρησης

    Λεπτομερής επιθεώρηση και ολοκληρωμένη αναφορά ζημιών για το σύνολο της εγκατάστασης

    Βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού

    Ολοκληρωμένο σύστημα αναφοράς για κάθε πελάτη

    Βελτιώστε την συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια των εργαζομένων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ  

    Έκθεση απόδοσης του Φ/Β πάρκου για την αξιολόγηση αξιώσεων αποζημίωσης

    Αναφορά απόδοσης Φ/Β εγκαταστάσεων για αξιολόγηση του ρίσκου σε νέες ασφαλιστικές συμβάσεις ή ανανεώσεις

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ Φ/Β ΣΑΣ ΠΑΡΚΟΥ

    Επιθεώρηση για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων από ασφαλιστικές εταιρίες

    Τακτική προληπτική επιθεώρηση

    Επιθεώρηση για την καλή λειτουργία του Φ/Β πάρκου κατά τη μεταπώληση ή αγορά

    Επιθεώρηση για την καλή λειτουργία του Φ/Β πάρκου κατά την έναρξη της λειτουργίας του (commissioning)

    Χρήση δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά την παράδοση του Φ/Β πάρκου ως δεδομένα βάσης για την εκτίμηση μελλοντικών διαφορών στην απόδοση

EPC

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

    Ανάλυση του ανάγλυφου του εδάφους

    Τοπογραφική αποτύπωση με υψηλής ανάλυσης ορθομωσαϊκό

Παρακολουθήστε τη πορεία κατασκευής σε κάθε στάδιο

    Εναέρια επιθεώρηση τεχνικών εργασιών και σύγκριση με το σχέδιο κατασκευής και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Αξιολογήστε τη καλή λειτουργία του πάρκου

    Ποιοτικός έλεγχος και καταγραφή όλων των Φ/Β πάνελ με οπτική και θερμική κάμερα

    Αναλυτική αναφορά πριν τη παράδοση του έργου

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤAΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ   

    Θερμική και οπτική εναέρια επιθεώρηση των Φ/Β εγκαταστάσεων ενδιαφέροντος

    Εξακριβώστε την κατάσταση του Φ/Β πάρκου μέσω της επιθεώρησης των πάνελ και διαπραγματευτείτε την τιμή αγοράς

Παρακολουθήστε την πρόοδο κατασκευής του Φ/Β πάρκου σας

    Ελέγξτε μέσω της τοπογραφικής αποτύπωσης διαφορετικές περιοχές πριν από την αγορά ή κατασκευή του πάρκου

    Παρακολουθήστε την πρόοδο κατασκευής και βεβαιωθείτε για την καλή λειτουργία των Φ/Β πάνελ αξιοποιώντας την εναέρια θερμική επιθεώρηση

ΕΤΑΙΡΙΕΣ O&M

ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΑΣ & ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ:

    Μειώστε σημαντικά το χρόνο επιθεώρησης

    Λεπτομερής επιθεώρηση και ολοκληρωμένη αναφορά ζημιών για το σύνολο της εγκατάστασης

    Βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού

    Ολοκληρωμένο σύστημα αναφοράς για κάθε πελάτη

    Βελτιώστε την συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια των εργαζομένων

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ & ΚΠΕ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ  

    Έκθεση απόδοσης του Φ/Β πάρκου για την αξιολόγηση αξιώσεων αποζημίωσης

    Αναφορά απόδοσης Φ/Β εγκαταστάσεων για αξιολόγηση του ρίσκου σε νέες ασφαλιστικές συμβάσεις ή ανανεώσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η IDS χρησιμοποιεί τεχνολογικά προηγμένο
εξοπλισμό και λογισμικό για τη
παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στην πλέον
απαιτητικές προδιαγραφές εναέριων θερμικών επιθεωρήσεις
σύμφωνα με το πρότυπο IEC (TS 62446-3).

Οι κάμερες και ο εξοπλισμός μας διακριβώνονται τακτικά παρέχοντας ακριβείς μετρήσεις.

Ανάλυση φωτογραφίας: 20MP

Ανάλυση βίντεο: 4Κ, 30FPS

Ανάλυση θερμικής κάμερας: 640*512PX

Κάμερα με οπτικό ζουμ: 20Χ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Επιπλέον της ανάλυσης από θερμογράφο, η IDS χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό AI για την ανάλυση και την ερμηνεία των θερμικών δεδομένων

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

Η IDS ειδικεύεται στην παροχή τοπογραφικών αποτυπώσεων χρησιμοποιώντας λογισμικό φωτογραμμετρίας και παρέχει point cloud υψηλής ευκρίνειας, ορθομωσαϊκό και ψηφιακό μοντέλο εδάφους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Οπτικοποίηση και αναφορά δεδομένων για βλάβες στα Φ/Β πάνελ χρησιμοποιώντας θερμική και οπτική κάμερα 

ids_report

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ

Παράδοση αναγλύφου εδάφους με δυνατότητα μετρήσεων 2D και 3D 

Dsm

RGB ΟΡΘΟΜΩΣΑΙΚΟ

Παράδοση υψηλής ανάλυσης οπτικού ορθομωσαϊκού με δυνατότητα μετρήσεων και τοπογραφικής αποτύπωσης 

RGB ortho

3D MODELING

Τρισδιάστατη αποτύπωση της περιοχής ενδιαφέροντος

IDS-Small-Slider-2.jpg

ΘΕΡΜΙΚΟ ΟΡΘΟΜΩΣΑΙΚΟ

Παράδοση υψηλής ανάλυσης θερμικού ορθομωσαϊκού

Orthomosaic

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΒΙΝΤΕΟ

Παράδοση φωτογραφιών και βίντεο του Φ/Β πάρκου

Solar park photography

ΟΜΑΔΑ