ΕΞΥΠΝΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

 

επιθεώρηση ανεμογεννητριών με drone

 

Η IDS – INDUSTRIAL DRONE SERVICES δραστηριοποιείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα από το 2011.

Από το 2019 παρέχουμε υπηρεσίες εναέριας επιθεώρησης σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και από το 2020 εξειδικευμένες επιθεωρήσεις σε ανεμογεννήτριες με τη χρήση drone. Τόσο ο εξοπλισμός, όσο και η πλατφόρμα εναέριας επιθεώρησης που έχουμε αναπτύξει μας δίνουν τη δυνατότητα να υλοποιούμε γρήγορους, ακριβείς και λεπτομερείς ελέγχους.

Με τις υπηρεσίες μας προσφέρουμε ολοκληρωμένες, γρήγορες και οικονομικές λύσεις για την επιθεώρηση και τον εντοπισμό ζημιών αξιοποιώντας τεχνολογία A.I. σε συνδυασμό με την ανάλυση από blade experts.

Η IDS υποστηρίζει επιχειρήσεις που διαθέτουν στη κατοχή τους, συντηρούν ή διαχειρίζονται αιολικά πάρκα στο να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους αξιοποιώντας την καινοτόμο τεχνολογία εναέριας επιθεώρησης.

ΕΝΑΕΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η πλατφόρμα αυτοματοποιημένης πτήσης, ειδικά σχεδιασμένη για την επιθεώρηση ανεμογεννητριών, επιτρέπει στους χειριστές μας να ολοκληρώσουν την πτήση σε λιγότερο από 40 λεπτά συλλέγοντας δεδομένα υψηλής ανάλυσης και από τις 4 πλευρές των φτερών.

Οι χειριστές της IDS είναι άρτια εκπαιδευμένοι, διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες για εναέριες εργασίες και μπορούν να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε επιθεώρηση γρήγορα, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Mission map

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η πλατφόρμα αυτοματοποιημένης πτήσης, ειδικά σχεδιασμένη για την επιθεώρηση ανεμογεννητριών, επιτρέπει στους χειριστές μας να ολοκληρώσουν την πτήση σε λιγότερο από 40 λεπτά συλλέγοντας δεδομένα υψηλής ανάλυσης και από τις 4 πλευρές των φτερών.

Οι χειριστές της IDS είναι άρτια εκπαιδευμένοι, διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες για εναέριες εργασίες και μπορούν να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε επιθεώρηση γρήγορα, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΤΕΡΩΝ

Η IDS χρησιμοποιεί καινοτόμες πλατφόρμες και λογισμικό Α.Ι. για την ανίχνευση ρωγμών και ζημιών γρήγορα και αξιόπιστα, ενώ οι blade experts μας αναλύουν και κατηγοριοποιούν τις βλάβες.

Οι κάμερες υψηλής ευκρίνειας με οπτικό ζουμ 20x εγγυώνται την ανίχνευση και ανάλυση ακόμη και των μικρότερων ζημιών σε κάθε φτερό.

Οι υπηρεσίες θερμικής επιθεώρησης αναλύουν εικόνες για πιθανή αποκόλληση (delamination), ρωγμές και ζημιές, οι οποίες δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι.

Blade damage

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΤΕΡΩΝ

Η IDS χρησιμοποιεί καινοτόμες πλατφόρμες και λογισμικό Α.Ι. για την ανίχνευση ρωγμών και ζημιών γρήγορα και αξιόπιστα, ενώ οι blade experts μας αναλύουν και κατηγοριοποιούν τις βλάβες.

Οι κάμερες υψηλής ευκρίνειας με οπτικό ζουμ 20x εγγυώνται την ανίχνευση και ανάλυση ακόμη και των μικρότερων ζημιών σε κάθε φτερό.

Οι υπηρεσίες θερμικής επιθεώρησης αναλύουν εικόνες για πιθανή αποκόλληση (delamination), ρωγμές και ζημιές, οι οποίες δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΥΛΩΝΑ

Η IDS έχει αναπτύξει συγκεκριμένη μέθοδο επιθεώρησης του πυλώνα, επιτυγχάνοντας κάλυψη 100% της επιφάνειάς του. Στη συνέχεια, τα δεδομένα επιθεωρούνται για πιθανές ζημιές, όπως διάβρωση, διαρροές λαδιού, ρωγμές, ανωμαλίες στις συγκολλήσεις, κ.α.

Οι blade experts αναλύουν τις εικόνες και παρέχουν μετρήσεις τόσο για το μέγεθος των ζημιών, όσο και για τη θέση τους στον πυλώνα.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΥΛΩΝΑ

Η IDS έχει αναπτύξει συγκεκριμένη μέθοδο επιθεώρησης του πυλώνα, επιτυγχάνοντας κάλυψη 100% της επιφάνειάς του. Στη συνέχεια, τα δεδομένα επιθεωρούνται για πιθανές ζημιές, όπως διάβρωση, διαρροές λαδιού, ρωγμές, ανωμαλίες στις συγκολλήσεις, κ.α.

Οι blade experts αναλύουν τις εικόνες και παρέχουν μετρήσεις τόσο για το μέγεθος των ζημιών, όσο και για τη θέση τους στον πυλώνα.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΤΡΑΚΤΟΥ

Στην άτρακτο (nacelle) είναι απαραίτητος ο διεξοδικός έλεγχος πολλών διαφορετικών περιοχών.

Στην IDS πραγματοποιούμε επιθεωρήσεις για ζημιές στις βίδες, ρωγμές στην επιφάνεια, διαρροή λαδιού, ζημιές σε μετεωρολογικούς ιστούς και βοηθητικό εξοπλισμό, καθώς και φθαρμένα μέρη.

Η συλλογή δεδομένων γίνεται με συγκεκριμένη μέθοδο, από κάθε γωνία, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης κάλυψη.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΥΛΩΝΑ

Η IDS έχει αναπτύξει συγκεκριμένη μέθοδο επιθεώρησης του πυλώνα, επιτυγχάνοντας κάλυψη 100% της επιφάνειάς του. Στη συνέχεια, τα δεδομένα επιθεωρούνται για πιθανές ζημιές, όπως διάβρωση, διαρροές λαδιού, ρωγμές, ανωμαλίες στις συγκολλήσεις, κ.α.

Οι blade experts αναλύουν τις εικόνες και παρέχουν μετρήσεις τόσο για το μέγεθος των ζημιών, όσο και για τη θέση τους στον πυλώνα.

ΑΝΑΦΟΡΑ

Η μέθοδος επιθεώρησης που εφαρμόζουμε επιτρέπει την ακριβή μέτρηση των ζημιών σε σχέση με το μέγεθός τους και την τοποθεσία τους στο φτερό καταλήγοντας σε αναφορές που περιλαμβάνουν:

✔ Εκτίμηση της θέσης και του μεγέθους της ζημιάς στο φτερό
✔ Οπτικά και / ή θερμικά δεδομένα της ζημιάς
✔ Ανάλυση ζημιάς και προτεινόμενες ενέργειες αποκατάστασης
✔ Αξιολόγηση της σοβαρότητας της ζημιάς

ΑΝΑΦΟΡΑ

Η μέθοδος επιθεώρησης που εφαρμόζουμε επιτρέπει την ακριβή μέτρηση των ζημιών σε σχέση με το μέγεθός τους και την τοποθεσία τους στο φτερό καταλήγοντας σε αναφορές που περιλαμβάνουν:

✔ Εκτίμηση της θέσης και του μεγέθους της ζημιάς στο φτερό
✔ Οπτικά και / ή θερμικά δεδομένα της ζημιάς
✔ Ανάλυση ζημιάς και προτεινόμενες ενέργειες αποκατάστασης
✔ Αξιολόγηση της σοβαρότητας της ζημιάς

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ

Χρησιμοποιώντας λογισμικό φωτογραμμετρίας κατασκευάζουμε τρισδιάστατα μοντέλα επιφάνειας και εδάφους

ΑΝΑΦΟΡΑ

Η IDS προσφέρει αναλυτικές και λεπτομερείς αναφορές. Οι αναφορές μας μπορούν να προσαρμοστούν στα πρότυπα και τις απαιτήσεις του πελάτη και να συμπεριλάβουν λεπτομερή καταγραφή και ανάλυση ζημιών

ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Η θερμογραφία των φτερών χρησιμοποιείται κυρίως για τον προσδιορισμό της έκτασης γνωστών ζημιών ή για την ανίχνευση μη ορατών ζημιών, όπως η αποκόλληση (delamination) και οι ανωμαλίες στην εσωτερική δομή του φτερού
RGB point - cloudElevation Model
Blade inspection report
RGB blade inspectionThermal Inspection

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ

Χρησιμοποιώντας λογισμικό φωτογραμμετρίας κατασκευάζουμε τρισδιάστατα μοντέλα επιφάνειας και εδάφους
RGB point - cloudElevation Model

ΑΝΑΦΟΡΑ

Η IDS προσφέρει αναλυτικές και λεπτομερείς αναφορές. Οι αναφορές μας μπορούν να προσαρμοστούν στα πρότυπα και τις απαιτήσεις του πελάτη και να συμπεριλάβουν λεπτομερή καταγραφή και ανάλυση ζημιών
Blade inspection report

ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Η θερμογραφία των φτερών χρησιμοποιείται κυρίως για τον προσδιορισμό της έκτασης γνωστών ζημιών ή για την ανίχνευση μη ορατών ζημιών, όπως η αποκόλληση (delamination) και οι ανωμαλίες στην εσωτερική δομή του φτερού
RGB blade inspectionThermal Inspection

Η IDS προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής πριν την κατασκευή, παρακολούθηση της κατασκευής και θερμική και οπτική επιθεώρηση των ανεμογεννητριών

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην αναγνώριση και αποτύπωση της περιοχής μελλοντικής εγκατάστασης Α/Γ μέσω της δημιουργίας τοπογραφικού που εμπεριέχει δεδομένα σε point cloudορθομωσαϊκό και ψηφιακό μοντέλο εδάφους

Πριν την έναρξη λειτουργίας διεξάγουμε πλήρη επιθεώρηση της ανεμογεννήτριας με θερμικές και οπτικές κάμερες δημιουργώντας δεδομένα βάσης ως αναφορά για μελλοντικές επιθεωρήσεις.

Μετά την έναρξη λειτουργίας της Α/Γ παρέχουμε προληπτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις για πιθανές ζημιές και αστοχίες στα φτερά

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

6

DJI MATRICE 300 RTK

Το Matrice 300 RTK είναι η τελευταία πτητική πλατφόρμα της DJI που εμπνέεται από τα σύγχρονα αεροπορικά συστήματα. Προσφέροντας έως και 55 λεπτά χρόνου πτήσης, προηγμένες δυνατότητες AI, αισθητήρες αποφυγής εμποδίων 360 μοιρών και πολλά άλλα, το M300 RTK θέτει ένα εντελώς νέο πρότυπο συνδυάζοντας την ευφυΐα με την υψηλή απόδοση και την απαράμιλλη αξιοπιστία.

IDS DJI m210

DJI MATRICE 210 RTK

Η απόλυτη πλατφόρμα για εναέριες εργασίες συνδυάζει έναν στιβαρό σχεδιασμό και απλή διαμόρφωση ώστε να λειτουργεί ως λύση για μια ποικιλία βιομηχανικών εφαρμογών. Οι βελτιώσεις στη σειρά M200 V2 βελτιώνουν τα έξυπνα συστήματα ελέγχου, την απόδοση της πτήσης και προσθέτουν χαρακτηριστικά ασφάλειας τόσο σχετικά με τη πτήση όσο και σχετικά με τα δεδομένα.

DJI TERRA

DJI TERRA – ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

Το DJI Terra είναι ένα λογισμικό φωτογραμμετρίας και προγραμματισμού πτήσεων που δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ορθομωσαϊκών και τρισδιάστατων μοντέλων.

PIX4D

PIX4D – ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

Το Pix4Dmapper είναι ένα λογισμικό πολλαπλών χρήσεων για επαγγελματίες τοπογράφους. Παράγει αποτελέσματα υψηλού επιπέδου δίνοντας στους χρήστες πλήρη έλεγχο της ανάλυσης και των παραδοτέων.

IDS DJI CAMERA ZENMUSE

ZENMUSE H20T

Τριπλή κάμερα που περιλαμβάνει ευρεία κάμερα, κάμερα με 20x οπτικό ζουμ ανάλυσης 20MP και με θερμικό αισθητήρα 640Χ512px. Ένας ενσωματωμένος ανιχνευτής laser (LRF) μετρά την απόσταση από ένα αντικείμενο έως και 1200 μέτρα μακριά.

2

ZENMUSE P1

The Zenmuse P1 διαθέτει full-frame αισθητήρα 45MP με εναλλάξιμους φακούς και σύστημα σταθεροποίησης 3 αξόνων. Σχεδιασμένο για αποστολές φωτογραμμετρίας και επιθεώρησης.

5

ZENMUSE XT2

Συνδυάζοντας τον θερμικό αισθητήρα FLIR Tau 2 και την οπτική κάμερα 4K με την κορυφαία τεχνολογία σταθεροποίησης και τεχνογνωσίας της DJI, η θερμική κάμερα XT2 παρέχει υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας μετρήσεις.

IDS DJI CAMERA zenmuse x5s

ZENMUSE X5S

Εξοπλισμένη με έναν αναβαθμισμένο αισθητήρα Micro 4/3 20MP, η κάμερα Zenmuse X5S έχει δυναμικό εύρος 12.8 stops. Συμβατό με τηλεφακούς για τη λήψη εικόνων υψηλής ποιότητας διατηρώντας ασφαλή απόσπαση από το φτερό.

DRONES
6

DJI MATRICE 300 RTK

Το Matrice 300 RTK είναι η τελευταία πτητική πλατφόρμα της DJI που εμπνέεται από τα σύγχρονα αεροπορικά συστήματα. Προσφέροντας έως και 55 λεπτά χρόνου πτήσης, προηγμένες δυνατότητες AI, αισθητήρες αποφυγής εμποδίων 360 μοιρών και πολλά άλλα, το M300 RTK θέτει ένα εντελώς νέο πρότυπο συνδυάζοντας την ευφυΐα με την υψηλή απόδοση και την απαράμιλλη αξιοπιστία.

IDS DJI m210

DJI MATRICE 210 RTK

Η απόλυτη πλατφόρμα για εναέριες εργασίες συνδυάζει έναν στιβαρό σχεδιασμό και απλή διαμόρφωση ώστε να λειτουργεί ως λύση για μια ποικιλία βιομηχανικών εφαρμογών. Οι βελτιώσεις στη σειρά M200 V2 βελτιώνουν τα έξυπνα συστήματα ελέγχου, την απόδοση της πτήσης και προσθέτουν χαρακτηριστικά ασφάλειας τόσο σχετικά με τη πτήση όσο και σχετικά με τα δεδομένα.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
DJI TERRA

DJI TERRA – ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

Το DJI Terra είναι ένα λογισμικό φωτογραμμετρίας και προγραμματισμού πτήσεων που δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ορθομωσαϊκών και τρισδιάστατων μοντέλων.

PIX4D

PIX4D – ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

Το Pix4Dmapper είναι ένα λογισμικό πολλαπλών χρήσεων για επαγγελματίες τοπογράφους. Παράγει αποτελέσματα υψηλού επιπέδου δίνοντας στους χρήστες πλήρη έλεγχο της ανάλυσης και των παραδοτέων.

ΚΑΜΕΡΕΣ
IDS DJI CAMERA ZENMUSE

ZENMUSE H20T

Τριπλή κάμερα που περιλαμβάνει ευρεία κάμερα, κάμερα με 20x οπτικό ζουμ ανάλυσης 20MP και με θερμικό αισθητήρα 640Χ512px. Ένας ενσωματωμένος ανιχνευτής laser (LRF) μετρά την απόσταση από ένα αντικείμενο έως και 1200 μέτρα μακριά.

2

ZENMUSE P1

The Zenmuse P1 διαθέτει full-frame αισθητήρα 45MP με εναλλάξιμους φακούς και σύστημα σταθεροποίησης 3 αξόνων. Σχεδιασμένο για αποστολές φωτογραμμετρίας και επιθεώρησης.

5

ZENMUSE XT2

Συνδυάζοντας τον θερμικό αισθητήρα FLIR Tau 2 και την οπτική κάμερα 4K με την κορυφαία τεχνολογία σταθεροποίησης και τεχνογνωσίας της DJI, η θερμική κάμερα XT2 παρέχει υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας μετρήσεις.

IDS DJI CAMERA zenmuse x5s

ZENMUSE X5S

Εξοπλισμένη με έναν αναβαθμισμένο αισθητήρα Micro 4/3 20MP, η κάμερα Zenmuse X5S έχει δυναμικό εύρος 12.8 stops. Συμβατό με τηλεφακούς για τη λήψη εικόνων υψηλής ποιότητας διατηρώντας ασφαλή απόσπαση από το φτερό.

ΟΜΑΔΑ

ΝΕΑ